anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Vai trò của nguồn vốn hỗ trợ sản xuất từ chương trình 135 đối với giảm nghèo: Nghiên cứu điển hình tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên: Kinh tế nông nghiệp / Ma Đình Dũng; Đỗ Xuân Luận hướng dẫn , 2019. - x, 91 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 353.53/ DUN
Nhan đề tài liệu Vai trò của nguồn vốn hỗ trợ sản xuất từ chương trình 135 đối với giảm nghèo: Nghiên cứu điển hình tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên: Kinh tế nông nghiệp / Ma Đình Dũng; Đỗ Xuân Luận hướng dẫn
Xuất bản, phát hành 2019
Mô tả vật lý x, 91 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu vai trò của nguồn vốn hỗ trợ sản xuất từ chương trình 135 đối với giảm nghèo: Nghiên cứu điển hình tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Chủ đề Giảm nghèo sản xuất chương trình 135
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Đỗ, Xuân Luận
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000017922
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuNC.0000017922 Chờ phân bổ

Thống kê

625231
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 625231
  • Hôm nay: 818
  • Hôm qua: 1542
  • Tuần này: 2360
  • Tuần trước: 9150
  • Tháng này: 52085
  • Tháng trước: 18948
  • Đang online: 14