anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của oxit nano ZnO có pha tạp Cu2+, Sr2+: Hóa vô cơ / Nguyễn Thị Kiều Trang; Nguyễn Thị Tố Loan hướng dẫn , 2018. - vi, 46 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 546/ TRA
Nhan đề tài liệu Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng cấu trúc và hoạt tính quang xúc tác của oxit nano ZnO có pha tạp Cu2+, Sr2+: Hóa vô cơ / Nguyễn Thị Kiều Trang; Nguyễn Thị Tố Loan hướng dẫn
Xuất bản, phát hành 2018
Mô tả vật lý vi, 46 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano đã phát triển một cách vô cùng nhanh chóng nhằm giải quyết các vấn đề môi trường, sinh thái và con người
Chủ đề Oxit nano cấu trúc
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Nguyễn, Thị Tố Loan
Ký hiệu kho NC
Địa chỉ điện tử và truy cập http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/tong-hop-nghien-cuu-dac-trung-cau-truc-va-hoat-tinh-quang-xuc-tac-cua-oxit-nano-zno-co-pha-tap-cu2-sr2-62017.html
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuNC.0000015287 Chờ phân bổ

Thống kê

254336
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 254336
  • Hôm nay: 364
  • Hôm qua: 470
  • Tuần này: 1202
  • Tuần trước: 1512
  • Tháng này: 5086
  • Tháng trước: 11158
  • Đang online: 35