anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Tổ chức dạy học Stem bài học "Kính tiềm vọng" môn khoa học tự nhiên 8 nước CHDCND Lào: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý / Nunthida Phaysith; Nguyễn Quang Linh hướng dẫn. - Đại học Sư phạm , 2021. - vi, 75 tờ : ảnh minh họa ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 373.236/ PHA
Nhan đề tài liệu Tổ chức dạy học Stem bài học "Kính tiềm vọng" môn khoa học tự nhiên 8 nước CHDCND Lào: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý / Nunthida Phaysith; Nguyễn Quang Linh hướng dẫn
Xuất bản, phát hành Đại học Sư phạm , 2021
Mô tả vật lý vi, 75 tờ : ảnh minh họa ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tế việc tổ chức hoạt động dạy học Stem cho học sinh trường trung học cơ sở của nước CHDCND Lào. Thiết kế và tổ chức dạy học Stem bài học "Kính tiềm vọng" môn khoa học tự nhiên 8 nước CHDCND Lào.
Chủ đề Giáo dục trung học
Chủ đề Khoa học tự nhiên Lớp 8
Chủ đề Kính tiềm vọng Dạy và học
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Nguyễn, Quang Linh
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000019796
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuNC.0000019796 Chờ phân bổ

Thống kê

792613
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 792613
  • Hôm nay: 292
  • Hôm qua: 84
  • Tuần này: 0
  • Tuần trước: 884
  • Tháng này: 1026
  • Tháng trước: 5100
  • Đang online: 17