anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa nếp cái hoa vàng của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên: Kinh tế nông nghiệp / Lương Thị Bông; Nguyễn Văn Tâm hướng dẫn , 2019. - viii, 83 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 633.1/ BON
Nhan đề tài liệu Thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa nếp cái hoa vàng của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên: Kinh tế nông nghiệp / Lương Thị Bông; Nguyễn Văn Tâm hướng dẫn
Xuất bản, phát hành 2019
Mô tả vật lý viii, 83 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất lúa nếp cái hoa vàng của huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới.
Chủ đề Lúa nếp phát triển sản xuất
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Nguyễn, Văn Tâm
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000017879
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuNC.0000017879 Chờ phân bổ

Thống kê

625263
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 625263
  • Hôm nay: 850
  • Hôm qua: 1542
  • Tuần này: 2392
  • Tuần trước: 9150
  • Tháng này: 52117
  • Tháng trước: 18948
  • Đang online: 12