anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên: Kinh tế nông nghiệp / Hứa Đức Tuấn; Nguyễn Thị Yến hướng dẫn , 2019. - ix, 66 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 338.6/ TUA
Nhan đề tài liệu Thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên: Kinh tế nông nghiệp / Hứa Đức Tuấn; Nguyễn Thị Yến hướng dẫn
Xuất bản, phát hành 2019
Mô tả vật lý ix, 66 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển sản xuất mỳ gạo trên địa bàn huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên
Chủ đề Phát triển sản xuất thực trạng giải pháp
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Nguyễn, Thị Yến
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000017878
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuNC.0000017878 Chờ phân bổ

Thống kê

625201
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 625201
  • Hôm nay: 788
  • Hôm qua: 1542
  • Tuần này: 2330
  • Tuần trước: 9150
  • Tháng này: 52055
  • Tháng trước: 18948
  • Đang online: 7