anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Thiết kế hoạt động dạy học nhóm bài học ca dao theo định hướng phát triển năng lực cảm thụ thẩm mĩ cho học sinh lớp 10: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt / Trần Lệ Hằng; Hoàng Mai Diễn hướng dẫn , 2018. - v, 87 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 398.071/ HAN
Nhan đề tài liệu Thiết kế hoạt động dạy học nhóm bài học ca dao theo định hướng phát triển năng lực cảm thụ thẩm mĩ cho học sinh lớp 10: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - Tiếng Việt / Trần Lệ Hằng; Hoàng Mai Diễn hướng dẫn
Xuất bản, phát hành 2018
Mô tả vật lý v, 87 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu thiết kế hoạt động dạy học nhóm bài học ca dao theo định hướng phát triển năng lực cảm thụ thẩm mĩ cho học sinh lớp 10
Chủ đề Cao dao giảng dạy
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Hoàng, Mai Diễn
Ký hiệu kho NC
Địa chỉ điện tử và truy cập http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/thiet-ke-hoat-dong-day-hoc-nhom-bai-hoc-ca-dao-theo-dinh-huong-phat-trien-nang-luc-cam-thu-tham-mi-cho-hoc-sinh-lop-10-61358.html
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuNC.0000014875 Chờ phân bổ

Thống kê

254356
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 254356
  • Hôm nay: 384
  • Hôm qua: 470
  • Tuần này: 1222
  • Tuần trước: 1512
  • Tháng này: 5106
  • Tháng trước: 11158
  • Đang online: 45