anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Rèn luyện kỹ năng khái thác yếu tố phụ cho học sinh khá, giỏi trung học cơ sở trong dạy học giải bài tập hình học: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán / Trần Thị Loan; Nguyễn Anh Tuấn hướng dẫn , 2019. - vi, 74 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 516.071/ LOA
Nhan đề tài liệu Rèn luyện kỹ năng khái thác yếu tố phụ cho học sinh khá, giỏi trung học cơ sở trong dạy học giải bài tập hình học: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán / Trần Thị Loan; Nguyễn Anh Tuấn hướng dẫn
Xuất bản, phát hành 2019
Mô tả vật lý vi, 74 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu rèn luyện kỹ năng khái thác yếu tố phụ cho học sinh khá, giỏi trung học cơ sở trong dạy học giải bài tập hình học, góp phần nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh khá, giỏi môn Toán trung học cơ sở
Chủ đề Hình học dạy học trung học cơ sở
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Nguyễn, Anh Tuấn
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000017407
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuNC.0000017407 Chờ phân bổ

Thống kê

565692
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 565692
  • Hôm nay: 126
  • Hôm qua: 580
  • Tuần này: 706
  • Tuần trước: 4653
  • Tháng này: 11494
  • Tháng trước: 17396
  • Đang online: 10