anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi Cục thuế thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn: Quản lý kinh tế / Lê Ngọc Thức; Trần Nhuận Kiên hướng dẫn , 2018. - vii, 112 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 336.2/ THU
Nhan đề tài liệu Quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi Cục thuế thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn: Quản lý kinh tế / Lê Ngọc Thức; Trần Nhuận Kiên hướng dẫn
Xuất bản, phát hành 2018
Mô tả vật lý vii, 112 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu thực trạng từ đó đề xuất các giải pháp quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Chi Cục thuế thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Chủ đề Doanh nghiệp
Chủ đề Thuế giá trị gia tăng
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Trần, Nhuận Kiên
Ký hiệu kho Chuyên Khảo. NC.0000016244
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000016244
Địa chỉ điện tử và truy cập http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/quan-ly-thu-thue-gia-tri-gia-tang-doi-voi-cac-doanh-nghiep-nho-va-vua-tai-chi-cuc-thue-thanh-pho-bac-kan-tinh-bac-kan-83955.html
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Chuyên KhảoNC.0000016244 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Thống kê

326316
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 326316
  • Hôm nay: 74
  • Hôm qua: 204
  • Tuần này: 278
  • Tuần trước: 1042
  • Tháng này: 2624
  • Tháng trước: 11008
  • Đang online: 11