anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Quản lý tài chính tại các đơn vị thuộc hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bắc Kạn: Quản lý kinh tế / Vũ Thị Thu; Nguyễn Việt Dũng hướng dẫn , 2018. - vii, 122 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 658.15/ THU
Nhan đề tài liệu Quản lý tài chính tại các đơn vị thuộc hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bắc Kạn: Quản lý kinh tế / Vũ Thị Thu; Nguyễn Việt Dũng hướng dẫn
Xuất bản, phát hành 2018
Mô tả vật lý vii, 122 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu làm rõ những lý luận cơ bản về quản lý tài chính tại các đơn vị thuộc hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bắc Kạn, từ đó đề ra các giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý tài chính tại các đơn vị thuộc hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bắc Kạn
Chủ đề Quản lý tài chính y tế dự phòng
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Nguyễn, Việt Dũng
Ký hiệu kho Chuyên Khảo. NC.0000016288
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000016288
Địa chỉ điện tử và truy cập http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/quan-ly-tai-chinh-tai-cac-don-vi-thuoc-he-thong-y-te-du-phong-tinh-bac-kan-84051.html
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Chuyên KhảoNC.0000016288 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Thống kê

326310
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 326310
  • Hôm nay: 68
  • Hôm qua: 204
  • Tuần này: 272
  • Tuần trước: 1042
  • Tháng này: 2618
  • Tháng trước: 11008
  • Đang online: 8