anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai: Quản lý kinh tế / Nguyễn Thị Trang; Nguyễn Thị Lan Anh hướng dẫn. - Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh , 2021. - 102 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 658.15/ TRA
Nhan đề tài liệu Quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai: Quản lý kinh tế / Nguyễn Thị Trang; Nguyễn Thị Lan Anh hướng dẫn
Xuất bản, phát hành Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh , 2021
Mô tả vật lý 102 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý tài chính và lộ trình chuyển giao quyền tự chủ về tài chính tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai
Tiêu đề bổ sung chủ đề --Tên tập thể Bệnh viện Đa khoa
Chủ đề Quản lý tài chính
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Nguyễn, Thị Lan Anh
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000019644
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuNC.0000019644 Đang phân kho

Thống kê

792565
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 792565
  • Hôm nay: 244
  • Hôm qua: 84
  • Tuần này: 0
  • Tuần trước: 884
  • Tháng này: 978
  • Tháng trước: 5100
  • Đang online: 16