anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Quản lý hoạt động đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên: Quản lý giáo dục / Vũ Thị Mai Phương; Phạm Văn Hùng hướng dẫn , 2019. - vi, 100 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 378.1/ PHU
Nhan đề tài liệu Quản lý hoạt động đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên: Quản lý giáo dục / Vũ Thị Mai Phương; Phạm Văn Hùng hướng dẫn
Xuất bản, phát hành 2019
Mô tả vật lý vi, 100 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu quản lý hoạt động đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường
Chủ đề Hoạt động đánh giá giảng dạy
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Phạm, Văn Hùng
Ký hiệu kho Dành Riêng. NC.0000017018
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000017018
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Dành RiêngNC.0000017018 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Thống kê

673609
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 673609
  • Hôm nay: 422
  • Hôm qua: 404
  • Tuần này: 1442
  • Tuần trước: 3884
  • Tháng này: 21958
  • Tháng trước: 26372
  • Đang online: 11