anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh cho giáo viên trung học cơ sở huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018: Quản lý giáo dục / Hoàng Văn Kiên; Trịnh Văn Cường hướng dẫn. - Đại học Sư phạm , 2021. - v, 94 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 373.236/ KIE
Nhan đề tài liệu Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh cho giáo viên trung học cơ sở huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018: Quản lý giáo dục / Hoàng Văn Kiên; Trịnh Văn Cường hướng dẫn
Xuất bản, phát hành Đại học Sư phạm , 2021
Mô tả vật lý v, 94 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực đánh giá kết quả học tập của học sinh cho giáo viên trung học cơ sở huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018
Chủ đề Bồi dưỡng năng lực kết quả học tập trung học cơ sở
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Trịnh, Văn Cường
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000019916
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuNC.0000019916 Chờ phân bổ

Thống kê

792619
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 792619
  • Hôm nay: 298
  • Hôm qua: 84
  • Tuần này: 0
  • Tuần trước: 884
  • Tháng này: 1032
  • Tháng trước: 5100
  • Đang online: 18