anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh các trường THCS huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên: Quản lý giáo dục / Trần Tuấn Đạt; Nguyễn Thị Thanh Huyền hướng dẫn. - Đại học Sư phạm , 2021. - v, 117 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 373.236/ DAT
Nhan đề tài liệu Quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh các trường THCS huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên: Quản lý giáo dục / Trần Tuấn Đạt; Nguyễn Thị Thanh Huyền hướng dẫn
Xuất bản, phát hành Đại học Sư phạm , 2021
Mô tả vật lý v, 117 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu quản lý giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc cho học sinh các trường THCS huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các nhà trường
Chủ đề Giáo dục văn hóa học sinh trung học cơ sở
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000019915
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuNC.0000019915 Chờ phân bổ

Thống kê

792527
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 792527
  • Hôm nay: 206
  • Hôm qua: 84
  • Tuần này: 0
  • Tuần trước: 884
  • Tháng này: 940
  • Tháng trước: 5100
  • Đang online: 8