anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Công ty Cổ phần giấy Việt Trì: Quản lý kinh tế / Lê Hồng Sơn; Tô Ngọc Hưng hướng dẫn. - Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh , 2021. - 105 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 658.8/ SON
Nhan đề tài liệu Quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Công ty Cổ phần giấy Việt Trì: Quản lý kinh tế / Lê Hồng Sơn; Tô Ngọc Hưng hướng dẫn
Xuất bản, phát hành Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh , 2021
Mô tả vật lý 105 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác quản lý dịch vụ chăm sóc khách hàng tại Công ty Cổ phần giấy Việt Trì.
Chủ đề Chăm sóc khách hàng Quản lý
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Tô, Ngọc Hưng
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000019706
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuNC.0000019706 Đang phân kho

Thống kê

792607
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 792607
  • Hôm nay: 286
  • Hôm qua: 84
  • Tuần này: 0
  • Tuần trước: 884
  • Tháng này: 1020
  • Tháng trước: 5100
  • Đang online: 21