anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh: Quản lý kinh tế / Trần Thị Hạnh; Đỗ Quang Quý hướng dẫn , 2018. - xi, 113 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 332.6/ HAN
Nhan đề tài liệu Quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh: Quản lý kinh tế / Trần Thị Hạnh; Đỗ Quang Quý hướng dẫn
Xuất bản, phát hành 2018
Mô tả vật lý xi, 113 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu phân tích đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh trong thời gian vừa qua. Từ đó, đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước ở huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới
Chủ đề Ngân sách nhà nước quản lý
Chủ đề Đầu tư
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Đỗ, Quang Quý
Ký hiệu kho Chuyên Khảo. NC.0000016287
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000016287
Địa chỉ điện tử và truy cập http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/quan-ly-chi-dau-tu-xay-dung-co-ban-tu-ngan-sach-nha-nuoc-o-huyen-tien-du-tinh-bac-ninh-84039.html
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Chuyên KhảoNC.0000016287 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Thống kê

673579
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 673579
  • Hôm nay: 392
  • Hôm qua: 404
  • Tuần này: 1412
  • Tuần trước: 3884
  • Tháng này: 21928
  • Tháng trước: 26372
  • Đang online: 26