anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Quản lý chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương chi nhánh Lào Cai: Quản lý kinh tế / Phạm Như Hảo; Dương Thị Tình hướng dẫn , 2018. - viii, 100 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 332.7/ HAO
Nhan đề tài liệu Quản lý chất lượng tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương chi nhánh Lào Cai: Quản lý kinh tế / Phạm Như Hảo; Dương Thị Tình hướng dẫn
Xuất bản, phát hành 2018
Mô tả vật lý viii, 100 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu phân tích thực trạng chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương chi nhánh Lào Cai, đánh giá những thành công, hạn chế để từ đó có cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng tín dụng tại ngân hàng trong thời gian tới
Chủ đề Ngân hàng chất lượng
Chủ đề Tín dụng quản lý
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Dương, Thị Tình
Ký hiệu kho Chuyên Khảo. NC.0000016243
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000016243
Địa chỉ điện tử và truy cập http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/quan-ly-chat-luong-tin-dung-cua-ngan-hang-tmcp-sai-gon-cong-thuong-chi-nhanh-lao-cai-84022.html
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Chuyên KhảoNC.0000016243 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Thống kê

710077
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 710077
  • Hôm nay: 554
  • Hôm qua: 674
  • Tuần này: 1228
  • Tuần trước: 2736
  • Tháng này: 5294
  • Tháng trước: 11044
  • Đang online: 10