anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Phát triển tư duy phản biện cho học sinh lớp 12 THPT trong học tập Đạo hàm, Nguyên hàm và tích phân: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán / Trần Thị Thu Uyên; Đỗ Thị Trinh hướng dẫn , 2019. - v, 85 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 510.071/ UYE
Nhan đề tài liệu Phát triển tư duy phản biện cho học sinh lớp 12 THPT trong học tập Đạo hàm, Nguyên hàm và tích phân: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán / Trần Thị Thu Uyên; Đỗ Thị Trinh hướng dẫn
Xuất bản, phát hành 2019
Mô tả vật lý v, 85 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu phát triển tư duy phản biện cho học sinh lớp 12 THPT trong học tập Đạo hàm, Nguyên hàm và tích phân, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học Toán ở trường phổ thông
Chủ đề Nguyên hàm trung học phổ thông
Chủ đề Tích phân trung học phổ thông
Chủ đề Đạo hàm trung học phổ thông
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Đỗ, Thị Trinh
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000017612
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuNC.0000017612 Chờ phân bổ

Thống kê

565728
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 565728
  • Hôm nay: 162
  • Hôm qua: 580
  • Tuần này: 742
  • Tuần trước: 4653
  • Tháng này: 11530
  • Tháng trước: 17396
  • Đang online: 13