anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Phân tích chuỗi giá trị chuối tây trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn: Kinh tế nông nghiệp / Vũ Cẩm Vân; Nguyễn Hữu Thọ hướng dẫn. - Đại học Nông lâm , 2020. - xi, 102 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 338.1/ VAN
Nhan đề tài liệu Phân tích chuỗi giá trị chuối tây trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn: Kinh tế nông nghiệp / Vũ Cẩm Vân; Nguyễn Hữu Thọ hướng dẫn
Xuất bản, phát hành Đại học Nông lâm , 2020
Mô tả vật lý xi, 102 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu phân tích chuỗi giá trị chuối tây trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, góp phần nâng cao thương hiệu chuối tây tại địa phương
Chủ đề Chuối tây chuỗi giá trị
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Nguyễn, Hữu Thọ
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000019153
Địa chỉ điện tử và truy cập http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/phan-tich-chuoi-gia-tri-chuoi-tay-tren-dia-ban-huyen-cho-moi-tinh-bac-kan-219340.html
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuNC.0000019153 Chờ phân bổ

Thống kê

784505
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 784505
  • Hôm nay: 46
  • Hôm qua: 50
  • Tuần này: 0
  • Tuần trước: 620
  • Tháng này: 2456
  • Tháng trước: 3054
  • Đang online: 14