anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Phân tích chuỗi giá trị bò thịt tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh: Kinh tế nông nghiệp / Nông Văn Bình; Kiều Thị Thu Hương hướng dẫn. - Đại học Nông lâm , 2020. - ix, 67 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 338.1/ BIN
Nhan đề tài liệu Phân tích chuỗi giá trị bò thịt tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh: Kinh tế nông nghiệp / Nông Văn Bình; Kiều Thị Thu Hương hướng dẫn
Xuất bản, phát hành Đại học Nông lâm , 2020
Mô tả vật lý ix, 67 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu phân tích chuỗi giá trị bò thịt tại huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, góp phần củng cố và nâng cao hiệu quả chuỗi
Chủ đề Bò thịt chuỗi giá trị
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Kiều, Thị Thu Hương
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000019100
Địa chỉ điện tử và truy cập http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/phan-tich-chuoi-gia-tri-bo-thit-tai-huyen-ba-che-tinh-quang-ninh-219498.html
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuNC.0000019100 Chờ phân bổ

Thống kê

784529
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 784529
  • Hôm nay: 70
  • Hôm qua: 50
  • Tuần này: 0
  • Tuần trước: 620
  • Tháng này: 2480
  • Tháng trước: 3054
  • Đang online: 3