anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Phân lập gen mã hóa protein Lc điều hòa sinh tổng hợp Anthocyanin từ cây ngô nếp địa phương: Di truyền học / Nguyễn Thị Khuyên; Phạm Thị Thanh Nhàn hướng dẫn , 2018. - vi, 47 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 576.5/ KHU
Nhan đề tài liệu Phân lập gen mã hóa protein Lc điều hòa sinh tổng hợp Anthocyanin từ cây ngô nếp địa phương: Di truyền học / Nguyễn Thị Khuyên; Phạm Thị Thanh Nhàn hướng dẫn
Xuất bản, phát hành 2018
Mô tả vật lý vi, 47 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu phân lập gen mã hóa protein Lc điều hòa sinh tổng hợp Anthocyanin từ cây ngô nếp địa phương
Chủ đề Gen ngô nếp
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Phạm, Thị Thanh Nhàn
Ký hiệu kho NC
Địa chỉ điện tử và truy cập http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/phan-lap-gen-ma-hoa-protein-lc-dieu-hoa-sinh-tong-hop-anthocyanin-tu-cay-ngo-nep-dia-phuong-62016.html
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuNC.0000015171 Chờ phân bổ

Thống kê

254334
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 254334
  • Hôm nay: 362
  • Hôm qua: 470
  • Tuần này: 1200
  • Tuần trước: 1512
  • Tháng này: 5084
  • Tháng trước: 11158
  • Đang online: 34