anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Bắc Ninh: Quản lý kinh tế / Trần Thị Hải; Phạm Thị Nga hướng dẫn , 2018. - ix, 106 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 338.5/ HAI
Nhan đề tài liệu Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Bắc Ninh: Quản lý kinh tế / Trần Thị Hải; Phạm Thị Nga hướng dẫn
Xuất bản, phát hành 2018
Mô tả vật lý ix, 106 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu phân tích đánh giá thực trạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2015 - 2017, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới
Chủ đề Năng lực cạnh tranh
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Phạm, Thị Nga
Ký hiệu kho Chuyên Khảo. NC.0000016290
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000016290
Địa chỉ điện tử và truy cập http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/nang-cao-chi-so-nang-luc-canh-tranh-cap-tinh-cua-tinh-bac-ninh-84038.html
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Chuyên KhảoNC.0000016290 Trong kho sẵn sàng cho mượn

Thống kê

326308
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 326308
  • Hôm nay: 66
  • Hôm qua: 204
  • Tuần này: 270
  • Tuần trước: 1042
  • Tháng này: 2616
  • Tháng trước: 11008
  • Đang online: 7