anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Một số giải pháp phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh: Kinh tế nông nghiệp / Đinh Thị Vỹ; Bùi Thị Thanh Tâm hướng dẫn. - Đại học Nông lâm , 2020. - vii, 93 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 338.1/ VY
Nhan đề tài liệu Một số giải pháp phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh: Kinh tế nông nghiệp / Đinh Thị Vỹ; Bùi Thị Thanh Tâm hướng dẫn
Xuất bản, phát hành Đại học Nông lâm , 2020
Mô tả vật lý vii, 93 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu một số giải pháp phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng nông thôn mới huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh
Chủ đề Kinh tế nông thôn phát triển
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Bùi, Thị Thanh Tâm
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000019080
Địa chỉ điện tử và truy cập http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/mot-so-giai-phap-phat-trien-kinh-te-nong-thon-trong-xay-dung-nong-thon-moi-huyen-ba-che-tinh-quang-ninh-219236.html
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuNC.0000019080 Chờ phân bổ

Thống kê

784515
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 784515
  • Hôm nay: 56
  • Hôm qua: 50
  • Tuần này: 0
  • Tuần trước: 620
  • Tháng này: 2466
  • Tháng trước: 3054
  • Đang online: 8