anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Giáo dục di sản trong dạy học địa lý lớp 12 ở tỉnh Quảng Ninh: LL & PP dạy học bộ môn Đại lí / Nguyễn Thị Nụ; Dương Quỳnh Phương hướng dẫn , 2019. - 95 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 371.3/ NU
Nhan đề tài liệu Giáo dục di sản trong dạy học địa lý lớp 12 ở tỉnh Quảng Ninh: LL & PP dạy học bộ môn Đại lí / Nguyễn Thị Nụ; Dương Quỳnh Phương hướng dẫn
Xuất bản, phát hành 2019
Mô tả vật lý 95 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu lí luận và thực tiễn về di sản, giáo dục di sản trong dạy học địa lý lớp 12 và đề xuất một số hình thức tổ chức, biện pháp giáo dục di sản theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh nhằm nâng cao chất lượng dạy học di sản ở Quảng Ninh
Chủ đề Phương pháp giảng dạy Trung học phổ thông
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Dương, Quỳnh Phương
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000017744
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuNC.0000017744 Chờ phân bổ

Thống kê

565724
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 565724
  • Hôm nay: 158
  • Hôm qua: 580
  • Tuần này: 738
  • Tuần trước: 4653
  • Tháng này: 11526
  • Tháng trước: 17396
  • Đang online: 11