anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Giải pháp nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm của các trang trại chăn nuôi lợn tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên: Kinh tế nông nghiệp / Nguyễn Mạnh Hà; Đinh Ngọc Lan hướng dẫn. - Đại học Nông lâm , 2020. - x, 76 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 338.1/ HA
Nhan đề tài liệu Giải pháp nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm của các trang trại chăn nuôi lợn tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên: Kinh tế nông nghiệp / Nguyễn Mạnh Hà; Đinh Ngọc Lan hướng dẫn
Xuất bản, phát hành Đại học Nông lâm , 2020
Mô tả vật lý x, 76 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm của các trang trại chăn nuôi lợn tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Chủ đề Trang trại nuôi lợn tiêu thụ sản phẩm
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Đinh, Ngọc Lan
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000019139
Địa chỉ điện tử và truy cập http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/giai-phap-nang-cao-nang-luc-san-xuat-hang-hoa-va-lien-ket-tieu-thu-san-pham-cua-cac-trang-trai-chan-nuoi-lon-tai-huyen-dong-hy-tinh-thai-nguyen-219428.html
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuNC.0000019139 Chờ phân bổ

Thống kê

784543
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 784543
  • Hôm nay: 84
  • Hôm qua: 50
  • Tuần này: 0
  • Tuần trước: 620
  • Tháng này: 2494
  • Tháng trước: 3054
  • Đang online: 10