anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên: Kinh tế nông nghiệp / Vũ Thị Thu Hằng; Nguyễn Văn Tâm hướng dẫn , 2019. - xii, 112 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 307.72/ HAN
Nhan đề tài liệu Giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên: Kinh tế nông nghiệp / Vũ Thị Thu Hằng; Nguyễn Văn Tâm hướng dẫn
Xuất bản, phát hành 2019
Mô tả vật lý xii, 112 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu giải pháp huy động nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Chủ đề Nông thôn mới xây dựng nguồn lực
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Nguyễn, Văn Tâm
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000017881
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuNC.0000017881 Chờ phân bổ

Thống kê

625203
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 625203
  • Hôm nay: 790
  • Hôm qua: 1542
  • Tuần này: 2332
  • Tuần trước: 9150
  • Tháng này: 52057
  • Tháng trước: 18948
  • Đang online: 8