anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Giá trị trung bình với hàm tùy ý và một số lớp hàm lồi liên quan: Phương pháp Toán sơ cấp / Nguyễn Thị Hương; Nguyễn Thị Thu Thủy hướng dẫn , 2018. - iv, 44 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 510/ HUO
Nhan đề tài liệu Giá trị trung bình với hàm tùy ý và một số lớp hàm lồi liên quan: Phương pháp Toán sơ cấp / Nguyễn Thị Hương; Nguyễn Thị Thu Thủy hướng dẫn
Xuất bản, phát hành 2018
Mô tả vật lý iv, 44 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Trình bày giá trị trung bình với hàm tùy ý và một số lớp hàm lồi liên quan
Chủ đề Hàm lồi
Chủ đề Toán học
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Nguyễn, Thị Thu Thủy
Ký hiệu kho NC
Địa chỉ điện tử và truy cập http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/gia-tri-trung-binh-voi-ham-tuy-y-va-mot-so-lop-ham-loi-lien-quan-62010.html
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuNC.0000015145 Chờ phân bổ

Thống kê

254320
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 254320
  • Hôm nay: 348
  • Hôm qua: 470
  • Tuần này: 1186
  • Tuần trước: 1512
  • Tháng này: 5070
  • Tháng trước: 11158
  • Đang online: 27