anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Dạy học tổ hợp xác suất theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán / Bùi Thị Liễu; Nguyễn Thị Lan Phương hướng dẫn , 2019. - v, 85 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 519.2071/ LIE
Nhan đề tài liệu Dạy học tổ hợp xác suất theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán / Bùi Thị Liễu; Nguyễn Thị Lan Phương hướng dẫn
Xuất bản, phát hành 2019
Mô tả vật lý v, 85 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu dạy học tổ hợp xác suất theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học phổ thông, từ đó góp phần nâng cao chất lượng dạy học
Chủ đề Tổ hợp xác suất dạy học trung học phổ thông
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Nguyễn, Thị Lan Phương
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000017413
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuNC.0000017413 Chờ phân bổ

Thống kê

565722
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 565722
  • Hôm nay: 156
  • Hôm qua: 580
  • Tuần này: 736
  • Tuần trước: 4653
  • Tháng này: 11524
  • Tháng trước: 17396
  • Đang online: 10