anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Đánh giá hiệu quả kinh tế một số loại rừng sản xuất giao cho hộ gia đình trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên: Kinh tế nông nghiệp / Lưu Viết Viên; Kiều Thị Thu Hương hướng dẫn , 2019. - viii, 61 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 634.9/ VIE
Nhan đề tài liệu Đánh giá hiệu quả kinh tế một số loại rừng sản xuất giao cho hộ gia đình trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên: Kinh tế nông nghiệp / Lưu Viết Viên; Kiều Thị Thu Hương hướng dẫn
Xuất bản, phát hành 2019
Mô tả vật lý viii, 61 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế một số loại rừng sản xuất giao cho hộ gia đình trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên
Chủ đề Kinh tế nông nghiệp sản xuất rừng
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Kiều, Thị Thu Hương
Ký hiệu kho NC
Ký hiệu kho Trung tâm học liệu. NC.0000017880
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuNC.0000017880 Chờ phân bổ

Thống kê

625235
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 625235
  • Hôm nay: 822
  • Hôm qua: 1542
  • Tuần này: 2364
  • Tuần trước: 9150
  • Tháng này: 52089
  • Tháng trước: 18948
  • Đang online: 14