anh4anh3Ảnh trường

Chi tiết tài liệu

Loại tài liệu: Luận Án- Luận Văn
Bài toán đổi tiền của frobenius: Phương pháp Toán sơ cấp / Ngụy Phương Hoài; Hoàng Lê Trường hướng dẫn , 2018. - 45 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Thông tin tài liệu
Mã ngôn ngữ vie
Chỉ số phân loại DDC 510/ HOA
Nhan đề tài liệu Bài toán đổi tiền của frobenius: Phương pháp Toán sơ cấp / Ngụy Phương Hoài; Hoàng Lê Trường hướng dẫn
Xuất bản, phát hành 2018
Mô tả vật lý 45 tờ ; 30 cm. + 1 tóm tắt
Tóm tắt / chú giải Trình bày một cách có hệ thống về bài toán đổi tiền của Frobenius trong trường hợp hai số và ba số.
Chủ đề Bài toán đổi tiền
Chủ đề Toán học
Thuật ngữ chỉ mục - Thể loại / hình thức Luận văn
Tác giả bổ sung Hoàng, Lê Trường
Ký hiệu kho NC
Địa chỉ điện tử và truy cập http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/bai-toan-doi-tien-cua-frobenius-61958.html
KhoSố ĐKCBTrạng Thái
Trung tâm học liệuNC.0000015237 Chờ phân bổ

Thống kê

254346
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 254346
  • Hôm nay: 374
  • Hôm qua: 470
  • Tuần này: 1212
  • Tuần trước: 1512
  • Tháng này: 5096
  • Tháng trước: 11158
  • Đang online: 40