anh4anh3Ảnh trường

Bộ sưu tập : Quản trị kinh doanh[76]

Ba cơ chế, thị trường, nhà nước và cộng đồng ứng dụng cho Việt nam Ba cơ chế, thị trường, nhà nước và cộng đồng ứng dụng cho Việt nam
Tác giả : Sơn,Đặng Kim
Năm XB : |

Ngày tạo: 2/16/2011 8:53:17 PM

Quản trị công nghệ Quản trị công nghệ
Tác giả : Lâm,Trần Thanh
Năm XB : |

Ngày tạo: 2/16/2011 8:53:16 PM

Giáo trình quản trị sản xuất đại cương Giáo trình quản trị sản xuất đại cương
Tác giả : Tiến,Trương Chí
Năm XB : |

Ngày tạo: 2/16/2011 8:53:16 PM

Quảng cáo truyền hình trong cơ chế thị trường Quảng cáo truyền hình trong cơ chế thị trường
Tác giả : Dũng,Đào Hữu
Năm XB : |

Ngày tạo: 2/16/2011 8:53:16 PM

Quảng cáo ở Việt Nam Quảng cáo ở Việt Nam
Tác giả : Vân,Phi
Năm XB : |

Ngày tạo: 2/16/2011 8:53:16 PM

Những thách thức của quản lý trong thế kỷ 21 Những thách thức của quản lý trong thế kỷ 21
Tác giả : Drucker,Peter Frederick
Năm XB : |

Ngày tạo: 2/16/2011 8:53:11 PM

Quản trị nhân sự Quản trị nhân sự
Tác giả : Lợi,Bùi Hoàng
Năm XB : |

Ngày tạo: 2/16/2011 8:53:11 PM

Quản lý marketing trong thế kỷ 21 - khách hàng Quản lý marketing trong thế kỷ 21 - khách hàng
Tác giả : Capon,Noel
Năm XB : |

Ngày tạo: 2/16/2011 8:53:11 PM

Phát triển khả năng quản trị Phát triển khả năng quản trị
Tác giả : Tuấn,Nguyễn Quốc
Năm XB : |

Ngày tạo: 2/16/2011 8:53:11 PM

Quản lý chất lượng toàn diện Quản lý chất lượng toàn diện
Tác giả :
Năm XB : |

Ngày tạo: 2/16/2011 8:53:11 PM

Thống kê

784517
  • Tài liệu số: 10126
  • Tổng lượt truy cập: 784517
  • Hôm nay: 58
  • Hôm qua: 50
  • Tuần này: 0
  • Tuần trước: 620
  • Tháng này: 2468
  • Tháng trước: 3054
  • Đang online: 9